FINCO

DOŚWIADCZENIE

Posiadamy 11 letnie doświadczenie w świadczeniu usług bankowości inwestycyjnej. Bogate doświadczenie partnerów i pracowników FinCo Capital S.A., poparte jest ponad 100 zawartymi transakcjami w różnych obszarach bankowości inwestycyjnej. Spółka w tym okresie doradzała w  szeregu transakcji fuzji i przejęć o wartości od 5 mln PLN do 500 mln Euro, m.in.: w sektorze farmaceutycznym, IT i nowych technologii, petrochemicznym, spożywczym, energetycznym, usług finansowych, hotelarskim i motoryzacyjnym.

© FinCo Capital 2011