FINCO

ZAKRES USŁUG

I. ZARZĄDZENIE PROJEKTEM

II. AUDYT PROJEKTU

CEL AUDYTU PROJEKTU:

Ocena czy dany projekt, a przede wszystkim jego realizacja przebiega zgodnie z:

AUDYT PROJEKTU – BADANIE DOKUMENTACJI PROJEKTU w ZAKRESIE:

EFEKT AUDYTU PROJEKTU:

Efektem audytu projektu ma być przede wszystkim uzyskanie przez Wnioskodawcę racjonalnego zapewnienia, że:

RAPORT WRAZ z OPINIĄ z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU PROJEKTU

Zwieńczeniem przeprowadzonego audytu jest raport wraz z opinią.

Raport z audytu zewnętrznego zawiera m.in.:

Opinia audytora zewnętrznego zawiera m.in.:

© FinCo Capital 2011