FINCO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓSTWA i NABRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013

W ramach naszych usług oferujemy kompleksową obsługę przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

PO RYBY został stworzony, aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

Program dzieli sie na pięć osi priorytetowych:

wstecz

© FinCo Capital 2011