FINCO

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Nasze usługi kierujemy do odbiorców, których obejmuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju.

Celem programu jest:

Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie można wykorzystać nie tylko na rozwój tradycyjnie pojętego rolnictwa, ale również na tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Zakres usług:

wstecz

© FinCo Capital 2011