FINCO

PROJEKTY SZKOLENIOWE

W ramach usług doradczych oferujemy przygotowanie projektów szkoleniowych dla sektora publicznego, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych (NGO).

Obszary działania:

Zakres oferty:

wstecz

© FinCo Capital 2011