FINCO

SPO

Dla spółek już notowanych na rynku publicznym oferujemy doradztwo w pozyskaniu środków finansowych w ramach (wtórnych) emisji akcji.

Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu strategii oferty oraz dokumentów transakcyjnych, a także określeniu struktury oferty pod względem docelowej grupy inwestorów. Współpracujemy z domem maklerskim podczas sporządzania harmonogramu oraz organizacji i przeprowadzania spotkań z inwestorami.

© FinCo Capital 2011