FINCO

IPO

FinCo Capital S.A. oferuje swoje usługi doradztwa strategicznego i finansowego dla Zarządu emitenta przy przeprowadzaniu ofert pierwotnych (IPO). Kluczowymi elementami przygotowania spółki do transakcji są przegląd i przygotowanie strategii, przygotowanie modelu finansowego wraz z prognozami wyników finansowych oraz wyceną spółki, a także sporządzenie equity story i strategii IPO.

Zapewniamy pomoc w wyborze pozostałych doradców (domu maklerskiego, doradcy prawnego i agencji PR), a następnie pełnimy rolę koordynatora działań i podmiotu nadzorującego wykonanie prac oraz wspierającego Zarząd w kontaktach z innymi uczestnikami transakcji i inwestorami.

Nasze zaangażowanie w roli doradcy finansowego Zarządu Spółki w procesie IPO pozwala na wynegocjowanie z innymi uczestnikami transakcji  optymalnej struktury transakcji i wielkości pozyskiwanych środków. Zaangażowanie FinCo Capital jako doświadczonego doradcy finansowego odpowiedzialnego za realizację i koordynację prac na wszystkich etapach procesu ma kluczowe znaczenie dla sprawnego przeprowadzenia i powodzenia oferty publicznej.

Dla spółek już notowanych na GPW, FinCo Capital świadczy usługi z zakresu relacji inwestorskich (IR).

© FinCo Capital 2011