FINCO

FINANSOWANIE DŁUŻNE

W zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego oferujemy usługi doradztwa przy pozyskaniu środków na rynku instrumentów dłużnych.

Emisja obligacji może być alternatywą dla finansowania bankowego o znacznie większej elastyczności warunków pozyskania środków.

Niepubliczna emisja obligacji kierowana jest do określonej ograniczonej liczby inwestorów. Istnieje również możliwość emisji obligacji w ramach publicznej oferty pierwotnej na rynku Catalyst, a także wprowadzenia wcześniej wyemitowanych obligacji do obrotu na tym rynku.

FinCo Capital oferuje doradztwo w całym procesie od formułowania struktury transakcji i jej parametrów, poprzez sporządzenie wraz z domem maklerskim i doradcą prawnym wymaganych dokumentów oraz wsparcie w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami, do koordynowania finalizacji procesu. Zapewniamy pomoc w wyborze pozostałych doradców (domu maklerskiego, przyjmującego zapisy na obligacje oraz doradcy prawnego), a następnie pełnimy rolę koordynatora działań i podmiotu nadzorującego wykonanie prac.

© FinCo Capital 2011