FINCO

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Wycenę sporządzamy w celu określenia wartości wewnętrznej kapitałów własnych, która jest podstawą do wyznaczenia ceny transakcyjnej przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów. Przygotowujemy wyceny m.in. metodami zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), mnożników rynkowych oraz cen transakcyjnych w porównywalnych transakcjach.

Wycenę dokonujemy w oparciu o model finansowy wraz z projekcjami wyników finansowych, sporządzonych zgodnie z założeniami określonymi we współpracy z Zarządem i właścicielem spółki.

© FinCo Capital 2011