FINCO

RELACJE INWESTORSKIE

Dla spółek notowanych na rynku publicznym lub udających się na giełdę FinCo Capital S.A. doradza w komunikacji pomiędzy spółką a uczestnikami rynku, tj. inwestorami i innymi uczestnikami rynku. Do ważnych działań w zakresie relacji inwestorskich (IR) należą: utrzymywanie bieżących kontaktów z uczestnikami rynków kapitałowych, komunikowanie wyników okresowych i istotnych wydarzeń z życia spółki oraz zarządzanie kryzysowe m.in. w sytuacjach zagrażających poważnymi wahaniami kursu akcji spółki.

Prowadzenie sprawnej komunikacji z inwestorami warto rozpocząć już na etapie przygotowań do pierwszej publicznej emisji akcji. Działania w zakresie relacji inwestorskich mają na celu przekazanie inwestorom czytelnego obrazu dotyczącego działalności Spółki, jej dotychczasowych dokonań oraz najważniejszych celów strategicznych. Profesjonalne działania w zakresie IR pomagają kształtować zaufanie inwestorów do Zarządu spółki poprzez wskazywanie na jego kompetencje w zakresie zarządzania spółką oraz realizacji wytyczonych celów a w efekcie mają wpływ na notowania spółki.

© FinCo Capital 2011